Skontaktuj się z nami

Doświadczenia i sugestie są mile widziane!

Gesellschaft für Ressourcenschutz
Ulfila Bartels, ulfila.bartels (at) gfrs.de
Prinzenstraße 4, 37073 Gőttingen, Niemcy

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
European Commission’s Lifelong Learning Programme