Skontaktuj się z nami

Doświadczenia i sugestie są mile widziane!

Gesellschaft für Ressourcenschutz
Ulfila Bartels, ulfila.bartels (at) gfrs.de
Prinzenstraße 4, 37073 Gőttingen, Niemcy

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
European Commission’s Lifelong Learning Programme