Cele

Poprzez ten projekt, jednostki certyfikujące w Europie będą mogły koordynować swoje zasoby w celu optymalizacji ochrony konsumenta oraz uczciwej konkurencji na powstającym rynku „zielonych produktów z rolnictwa ekologicznego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie kwalifikacji i szkolenie inspektorów produkcji ekologicznej, przy wykorzystaniu najnowszych wyników projektu, mając na uwadze elastyczność niezbędną w różnych warunkach geograficznych i społeczno-ekonomicznych państw członkowskich.

Pierwszym etapem projektu jest szczegółowe określenie zakresu programowego szkolenia. Jako koncepcja uczenia się zostanie wdrożona koncepcja „train-the-trainer”, dostosowana do potrzeb rozwoju zawodowego (CPD). Kursy CPD zostaną przećwiczone w wersji próbnej, a finalna koncepcja zostanie wypracowana, a następnie rozwinięta, w oparciu ich wyniki. Wszystko to w ramach koncepcji wszechstronnego upowszechniania i stosowania.

Projekt jest prowadzony przez europejskich partnerów konsorcjum Quavera (www.quavera.org – porozumienia jednostek certyfikujących, akredytowanych wg międzynarodowej normy zarządzania jakością EN 45011, dysponujących wieloletnim doświadczeniem współpracy w sektorze produkcji ekologicznej. Ta dziedzina potrzebuje „szytych na miarę” koncepcji szkoleniowych dla inspektorów.

Projekt przyczyni się do stosowania najnowszych metod i instrumentów prowadzenia kontroli przez różne jednostki certyfikujące oraz optymalizacji narzędzi zarządzania ryzykiem przez inspektorów rolnictwa ekologicznego. Wpłynie to na poprawę ochrony konsumenta oraz uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak również przyczyni się do harmonizacji podejścia w państwach członkowskich.

Pakietów roboczych

IRM-organic plan pracy
Poniżej znajduje się przegląd różnych pakietów roboczych projektu: