Partnerzy

Partnerzy projektu i podział ról:

GfRS mbH, Gőttingen, Niemcy

GfRS zarządza projektem i koordynuje jego realizację, zapewniając wdrożenie pakietów zadaniowych.

www.gfrs.de

CCPB SRL con Socio Unico, Bolonia, Włochy

CCPB odpowiada za zdefiniowanie zakresu szkolenia, przy udziale pozostałych partnerów projektu.

www.ccpb.it

AGRIZERT Zertifizierungs GmbH, Bonn, Niemcy

AGRIZERT odpowiada za analizę istniejących koncepcji szkoleniowych inspektorów i auditorów w pokrewnych prywatnych systemach certyfikacji w sektorze żywności i pasz.

www.agrizert.de

SLK GesmbH, Salzburg, Austria

SLK odpowiada za układ programu szkoleniowego dla inspektorów, typu train-the-trainer.

www.slk.at

Kontrollservice BIKO Tirol, Innsbruck, Austria

BIKO wspomaga zdefiniowanie treści programowych szkolenia oraz opracowuje ocenę dotychczasowych koncepcji szkoleniowych w Austrii.

www.biko.at

AGRO BIO TEST Sp. Z o o., Warzawa, Poland

AGRO BIO TEST odpowiada za zarządzanie jakością w trakcie realizacji projektu.

www.agrobiotest.pl