Doskonalenie narzędzi zarządzania ryzykiem dla inspektorów rolnictwa ekologicznego

Program Kształcenia Ustawicznego - Leonardo Da Vinci

Kontekst

Produkty ekologiczne w Unii Europejskiej są objęte ochroną prawną wynikającą z rozporządzenia (WE) nr 834/2007, a odnośny system kontroli ma zapewniać ochronę konsumenta i uczciwą konkurencję. W ostatnich latach rynek produktów ekologicznych znacznie się rozrósł w państwach członkowskich UE. Handel produktami ekologicznymi staje się powszechny pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz krajami trzecimi. Projekt szkoleniowy wspomaga dostosowanie jednostek certyfikujących i organów kontroli do dynamicznego rozwoju rynku produktów ekologicznych oraz do zmieniających się wymogów, wdrażając skuteczne i sprawne działania kontrolne.
» więcej

Cele

Celem projektu jest otwarta wymiana między jednostkami certyfikującymi w Europie na temat metodologii i technik kontroli, w imię optymalizacji ochrony konsumenta oraz szlachetnego współzawodnictwa na wschodzącym zielonym rynku produktów rolnictwa ekologicznego.
»więcej

Partnerzy projektu

Sześć jednostek certyfikujących z czterech państw członkowskich UE łączy swe doświadczenia przy wdrażaniu projektu.
» więcej

Ten projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nich zawartość merytoryczną.
European Commission’s Lifelong Learning Programme