Konferencja końcowa w Warszawie

W ciągu ostatnich 2 lat, konsorcjum IRM Organic prowadziło szeroko zakrojone badania w różnych krajach, dotyczące oczekiwań ze strony ekspertów branży eko-rolniczej (producenci, sektor kontroli, beneficjenci certyfikacji), co do kontroli ukierunkowanych na obszary ryzyka.

Przeprowadzono także internetową ankietę wśród inspektorów rolnictwa ekologicznego. Przeanalizowano i porównano koncepcje szkoleń prowadzonych przez jednostki certyfikujące w Austrii, Niemczech, Polsce i we Włoszech. Porównano też koncepcje szkoleniowe instytucji kontrolujących sektor żywności i pasz, jak również prywatnych programów certyfikacji. Na tej podstawie, w ramach projektu opracowano propozycję programu szkolenia trenerów w zakresie doszkalania inspektorów do kontroli ukierunkowanych na obszary ryzyka. Cztery kursy pilotażowe zostały zrealizowane w Austrii, Niemczech, Polsce i we Włoszech; uczestniczyli w nich inspektorzy-trenerzy z 14 państw członkowskich UE.

Wyniki projektu IRM Organic, w tym koncepcja przyszłych szkoleń dla inspektorów jednostek certyfikujących, dla urzędów kontrolnych oraz właściwych organów zostały zaprezentowane na konferencji zamykającej projekt, w Warszawie.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami prezentowanymi na konferencji: 

The EU-legislative framework for organic production: Further towards a risk-based approach…
Speaker: György Németh, European Commission DG AGRI

Current status of the implementation of the risk-based approach in organic controls: Achievements and challenges
Speaker: Jose-Pedro Fernández-Lozano, European Commission DG SANCO

The EU innovation transfer project IRM organic: How to support inspector’s competence for risk-based inspections by a targeted competence management?
Speaker: Jochen Neuendorff, IRM-ORGANIC

The way forward: The perspective of the European Organic Certifier Council (EOCC)
Speaker: Michel Reynaud, EOCC

IRM-Organic: Presentation of the Curriculum for the train-the trainer courses for risk-based inspections and experiences from the pilot courses
Speaker: Josef Gitterle, Ulfila Bartels, IRM-ORGANIC