Pakiet zadaniowy nr 5

Test wersji próbnej kursuTrain-The-Trainer w Austrii, Niemczech, Włoszech i Polsce.

Dokumentacja dostępny jest tutaj, w wersji pdf