Cele

Poprzez ten projekt, jednostki certyfikujące w Europie będą mogły koordynować swoje zasoby w celu optymalizacji ochrony konsumenta oraz uczciwej konkurencji na powstającym rynku „zielonych produktów z rolnictwa ekologicznego.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez doskonalenie kwalifikacji i szkolenie inspektorów produkcji ekologicznej, przy wykorzystaniu najnowszych wyników projektu, mając na uwadze elastyczność niezbędną w różnych warunkach geograficznych i społeczno-ekonomicznych państw członkowskich.

Pierwszym etapem projektu jest szczegółowe określenie zakresu programowego szkolenia. Jako koncepcja uczenia się zostanie wdrożona koncepcja „train-the-trainer”, dostosowana do potrzeb rozwoju zawodowego (CPD). Kursy CPD zostaną przećwiczone w wersji próbnej, a finalna koncepcja zostanie wypracowana, a następnie rozwinięta, w oparciu ich wyniki. Wszystko to w ramach koncepcji wszechstronnego upowszechniania i stosowania.

Projekt jest prowadzony przez europejskich partnerów konsorcjum Quavera (www.quavera.org – porozumienia jednostek certyfikujących, akredytowanych wg międzynarodowej normy zarządzania jakością EN 45011, dysponujących wieloletnim doświadczeniem współpracy w sektorze produkcji ekologicznej. Ta dziedzina potrzebuje „szytych na miarę” koncepcji szkoleniowych dla inspektorów.

Projekt przyczyni się do stosowania najnowszych metod i instrumentów prowadzenia kontroli przez różne jednostki certyfikujące oraz optymalizacji narzędzi zarządzania ryzykiem przez inspektorów rolnictwa ekologicznego. Wpłynie to na poprawę ochrony konsumenta oraz uczciwej konkurencji pomiędzy podmiotami gospodarczymi, jak również przyczyni się do harmonizacji podejścia w państwach członkowskich.

Work Packages

The project is structured into seven work packages:

WP 1: Project management

WP 2: Detailed analysis of the learning contents and methodologies required for organic inspectors with regards to risk orientated inspection and fraud prevention. An exhaustive description and SWOT-Analysis of existing trainings in Germany, Italy, Austria and Poland shall be carried out.

WP 3: Description and analysis of training concepts in privat food and feed- certification-systems and in public food and feed control in Austria, Germany, Italy and Poland.

WP 4: Development of a tailor-made CPD-train-the-trainer-concept for organic inspectors.

WP 5: Test of the trial version of the train-the-trainer course in Austria, Germany, Italy and Poland.

WP 6: Dissemination and exploitation of the project results.

WP 7: Quality management and evaluation of the project.

Project partners

The project shall be implemented by the European partners of the Quavera consortium:


AGRIZERT GmbH / Germany www.agrizert.de

Contact is Dr. Stefanie Bruckner.

She is responsible for the implementation of WP 3.

Stefanie Bruckner


AGRO BIO TEST Sp. z o.o. / Poland www.agrobiotest.pl

Contact is Urszula Soltysiak.

She is responsible for the implementation of WP 7.

Urszula Soltysiak


Kontrollservice BIKO Tirol / Austria www.biko.at

Contact is Josef Gitterle.

He is responsible for the implementation of WP 5 in Austria.

Josef Gitterle


CCPB Srl / Italy www.ccpb.it

Contact is Roberto Maresca.

He is responsible for the implementation of WP 2.

Roberto Maresca


SLK GesmbH / Austria www.slk.at

Contact is Hubert Schilchegger.

He is responsible for the implementation of WP 4.

Hubert Schilchegger


GfRS mbH / Germany www.gfrs.de

Contact is Ulfila Bartels.

She coordinates the project.

Ulfila Bartels

Pakietów roboczych

IRM-organic plan pracy
Poniżej znajduje się przegląd różnych pakietów roboczych projektu:

Grafika-Kliknij aby powiększyć
IRM-organic workplan