Pakiet zadaniowy nr 6

Rozpowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów projektu. Jeśli są Państwo zainteresowani w wynikach tego pakietu, należy wysłać e-mail do ulfila.bartels (at) gfrs.de