Raport z realizacji pakietu zadaniowego nr 2

Raport z realizacji pakietu zadaniowego nr 2 można otrzymać po wpisaniu poniżej adresu e-mail.
Raport zostanie przesłany pocztą elektroniczną z adresu ulfila.bartels (at) gfrs.de